Adatvédelmi irányelvek

Az adatkezelés rövid összefoglalása

E dokumentum első részében igyekszünk nagy vonalakban, közérthetően és egyszerűsített formában összefoglalni, hogy Önről, mint a rezeda-terasz.hu honlap felhasználójáról, milyen személyes adatokat gyűjt, miért és mennyi ideig tárolódik, kinek adható át, valamint milyen lehetőségei vannak személyes adatainak módosítására/törlésére.

Adatvédelmi és adatkezelési tájékoztató című fejezetben találja a részletes tájékoztatót.

Ahhoz, hogy Ön a rezeda-terasz.hu honlapot használhassa, rendelhessen, és rendelése rendben megérkezzen vagy tájékoztatni tudjam rendelésének állapotáról, szükség van néhány személyes adatára. Ezek legtöbbjének szükségessége magától érthető, mint például az Ön neve, számlacíme, azonban előfordul olyan adat, mely például csak az Ön kényelmét szolgálja, ilyen lehet telefonszáma és e-mail címe, amelyen keresztül tájékoztatni tudjam rendelése állapotáról.

Adatainak megadása önkéntes és egyes esetekben egyértelmű beleegyezése szükséges ahhoz, hogy tárolható legyen. Olyan esetben, ahol nem egyértelmű mire is kell, igyekszünk megfelelő tájékoztatást adni, hogy mire használom adatait.
Előfordul, hogy a rendszer automatikusan rögzít egyes adatokat (pl.: ip cím, cookie), ezekről a megfelelő helyen külön tájékoztatást kapnak, de legtöbbször ezek az adatok személyhez nem köthetően (anonimizált) statisztikai adatként szerepelnek az adatbázisban.

Adatait a rezeda-terasz.hu honlap üzemeltetője ként, Recefice Jégműhely Kft, Szepesvári Szilvia ügyvezető, kezelem. Egyes folyamatokhoz azonban szükség van ezek harmadik félnek átadására, ilyen például a kiszállítást/átadást végző partnerek vagy a pénzügyi feldolgozás (könyvelő iroda). Csak akkor és csak azok az adatok kerülnek átadásra melyek feltétlenül szükséges az adott folyamat teljesítéséhez. Kivételt képez ezek alól az esetleges olyan hatósági eljárások, melyeknél az adatok átadását jogszabály írja elő.

A kezelt adatok, a típustól függően változó ideig kerülnek megőrzésre. Ennek mértékét egyes adatok esetében jogszabály írja elő (pl.: könyvelési adatok megőrzése).

A tárolt személyes adatainak módosítását, törlését vagy tájékoztatást tárolt adatairól, írásban: e-mailban vagy tértivevényes postai levélben kérheti.

Fontos, hogy adataik biztonságosan, illetéktelen személyek vagy szervezetek által nem elérhetően tárolódjanak. Ezért az informatikai és egyéb rendszerek biztonsága naprakészek. Csak az arra jogosult személy fér hozzá adataihoz, és ha már nincs szükség a tárolásra törölésre, vagy beazonosíthatósága törlésre (anonimizálásra) kerül.

Az esetleges adatvesztés vagy adatlopás esetén az illetékes hatóság és az érintett felhasználók értesülnek az adatvédelmi incidens megtörténéséről, és esetleges teendőiről.

Adatkezeléssel és adatvédelemmel kapcsolatos kérdéseire válaszolok, keressen meg elérhetőségeimen.

Adatvédelmi és adatkezelési tájékoztató

Kérem, figyelmesen olvassa el ezt a Tájékoztatót annak érdekében, hogy megértse, hogyan kezelem a személyes adatait és megismerje az adatkezeléssel kapcsolatos jogait. Természetesen nem minden helyzet vonatkozik feltétlenül Önre, ez a Tájékoztató áttekintést ad minden olyan lehetséges helyzetről, amelyben együttműködhetünk. Amikor személyes adatokat oszt meg velem, vagy személyes adatokat gyűjtök Önről, az adatokat ezzel a Tájékoztatóval összhangban használom fel. Kérem, figyelmesen olvassa el és ha bármilyen kérdése vagy aggálya merülne fel a személyes adataival kapcsolatban, kérem, vegye fel velem a kapcsolatot.

A TÁJÉKOZTATÓ CÉLJA

A jelen Tájékoztató célja, hogy rögzítse a Recefice Jégműhely Kft. a rezeda-terasz.hu honlap üzemeltetője (a továbbiakban:  adatkezelő) által alkalmazott adatvédelmi és -kezelési elveket, és adatvédelmi és -kezelési politikáját, amelyet, mint adatkezelő magára nézve kötelezőnek ismer el.

A Tájékoztató rendelkezéseinek kialakításakor  különös tekintettel lett figyelembe véve az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendeletében („Általános Adatvédelmi Rendelet”, „Rendelet” vagy „GDPR”), az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény („Infotv.”), és a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) rendelkezések.

Jelen Tájékoztató a www.rezeda-terasz.hu honlapon megadott személyes adatok kezelésének elveit tartalmazza. A honlap használata, és a rendelés során megadott személyes adatok elsősorban a vevők rendeléseinek teljesítése, a megrendelt csomagjaik kiszállítása érdekében van megkérve és felhasználva, a Tájékoztatóban részletezettek szerint. Az egyéb személyes adat kezelések (munkavállalók és pályázók, üzleti partnerek kapcsolattartói adatainak kezelése) az adatfelvételkor tájékoztatásra kerülnek az érintett számára.

RÓLUNK

Felelősen kezelem az Ön által velem megosztott személyes adatokat, az alkalmazandó adatvédelmi jogszabályok értelmében , „adatkezelő”, adatai az alábbiak:

Az adatkezelő neve:

Recefice Jégműhely Kft

Az adatkezelő székhelye:

1115 Budapest Halmi u. 37.

Weblap:

www. rezeda-terasz.hu

Az adatkezelő elektronikus levelezési címe:

rezedaterasz@gmail.com

Az adatkezelő telefonszáma (Ügyfélszolgálat):

+36 30 983 7777

Az adatkezelő adószáma

23997167-2-43

 

 

KÖSZÖNJÜK A MAGYAR ÁLLAM ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TÁMOGATÁSÁT

 • Kedvezményezett neve:
  Recefice Jégműhely Kft.
 • Projekt címe:
  Recefice Jégműhely Kft. vállalkozás-fejlesztése
 • Szerződött támogatás összege:
  3 951 268 Ft
 • támogatás mértéke (%-ban):
  70% (vissza nem térítendő támogatás)

Projekt tartalmának bemutatása:

A projekt során a GINOP Plusz-1.2.2-22 kódszámú, „Magyar Falu Vállalkozás-újraindítási Program” című pályázati felhívás keretein belül a Recefice Jégműhely Kft. teljes körű fejlesztése valósult meg.

A projekt célja a vállalkozás etyeki telephelyén működő étterem technológiai fejlesztése új eszközök beszerzése által, valamint külső megjelenésének javítása és kapacitásának bővítése ingatlan beruházás megvalósításával.

Fejlesztési céljai:

– külső megjelenés javítása (tetőfelújítás, szigetelés)
– új konyhai gépek beszerzése
– új légtechnikai gépek beszerzése
– információs-technológiai eszközök beszerzése

A beruházások megvalósítása hozzájárult a technológiai fejlődéshez, szélesebb vevői kör kiszolgálásához, a színvonalasabb ellátás biztosításához.

Projekt befejezési dátuma:
2023.09.30.

Projekt azonosító száma:
GINOP_PLUSZ-1.2.2-22-2022-00266